Pulun ismi:  
1921 Müze Pulları üzerine Siyah Sürşarj


Tarih:
1921

       

Değer:
1k                                                                


Ölçü:
-


Bilgi:

Müze pullarının tabakası 25 liktir ve bunlar için Tiyatro pullarının sürşarj edildiği kalıbın sağ tarafı kullanılmıştır.Binaenaleyh II numaralı tablo yukarıdan aşağıya doğru ortadan ikiye bölündüğü taktirde sağ tarafta kalan tablo Müze pullarının sürşarj tiplerini gösterir.


Kategori:
TBMM Hükümetinin Sürşarjladığı Osmanlı Posta Pulları (Anadolu Hükümeti Pulları)

 


Osmanlı dönemi listesine geri dön <