Pulun ismi:     
Türk dil Kurumu'nun 75.Yılı                


Tarih:
7/10/07  
       

Değer:
70 YKR                                                                                                      


Ölçü: 
36*52mm


Bilgi:

Bu yıl kuruluşunun 75. Yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kültür kurumlarından biri olan Türk Dil Kurumu, “Türk Dili Tetkik Cemiyeti” adıyla 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur.

Türk Dili Tetkik Cemiyeti’inin amacı, “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek” olarak tespit edilmiştir. 1934’te yapılan kurultayda cemiyetin adı, “Türk Dili Araştırma Kurumu”, 1936’daki kurultayda ise “Türk Dil Kurumu” olmuştur. 

Türk Dil Kurumu başlangıçtan beri çalışmalarını iki ana eksen üzerinden yürütmüştür. 1. Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, 2. Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmak. 

Türk Dil Kurumu, kuruluşundan günümüze kadar olan süre içerisinde Türkçenin gelişmesi, özleşmesi, zenginleşmesi yolunda çeşitli çalışma grupları ve yazı kurulları oluşturarak çok önemli çalışmalar yapmış, değerli eserler yayımlamıştır. Bu önemli eserlerin başında Türkçe Sözlük gelmektedir. Türk Dil Kurumu’nun diğer önemli yayınlarından biri de Yazım Kılavuzu’dur. Bilim dallarındaki terimlerin Türkçeleştirilmesi çalışmaları da sürdürülmektedir.

Türk Dil Kurumu, Türkçemize girmekte olan yabancı kaynaklı özellikle Batı kökenli sözlerin karşılığında Türkçe kökenli yeni sözler önererek dilimizin gelişmesine, zenginleşmesine ve arılaşmasına da katkıda bulunmaktadır.
Son dönemde, yılda 45-50 bilimsel eseri yayın dünyasına kazandıran Türk Dil Kurumu’nun üç süreli yayının da bulunmaktadır. 
Türk Dil Kurumu 75. Kuruluş yıl dönümünde 900’ü geçen yayını ve zengin bir araştırma kütüphanesiyle Türkiye’nin saygın biilim kuruluşlarından biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

  


Kategori:
-


Tarih Temalı listesine geri dön <