Giriş Katı

Bilet satışı danışma
Posta Tarihi 
Posta Nazırları ve Genel müdürler odası
İstiklal harbinde PTT
3D sinema
Günümüzde PTT
Kostüm sergisi
Kişisel Pul Filateli nedir?
Pullarla Yüzyıl İnteraktif Sergisi
Bir pulun hikayesi
Filateli sözlüğü
Tarihten mektuplar

Ptt Pul Müzesi

1.Kat: KRONOLOJİK KOLEKSİYONLAR

Osmanlı Dönemi
Cumhuriyet dönemi
Kat arşivi
Nostaljik PTT salonu
Geçici serge salonu

Ptt Pul Müzesi

2.Kat: TEMATİK KOLEKSİYONLAR

Doğa temalı pullar
Spor temalı pullar
Filatelik ürün serge salonu
Tarih temalı pullar
Turizm temalı pullar
Kültür Varlıklarımız temalı pullar
Taşıt temalı pullar
Atatürk temalı pullar Kat Arşivi

Ptt Pul Müzesi

3.Kat: DÜNYA PULLARI KOLEKSİYONU

Dünya pulları koleksiyonu
Kat arşivi

Ptt Pul Müzesi

Bodrum Katı: PTT Çocuk Kulübü

Çok amaçlı salon
Fuaye Sergi Salonu
Müze Atölye
Pul arşivi
Depo

Ptt Pul Müzesi