Ptt Pul Müzesi
Ptt Pul Müzesi
Ptt Pul Müzesi
Ptt Pul Müzesi

Dijital Sergiler

Atatürk Devrimleri Temalı Sergi
 

Atatürk Devrimleri ya da Atatürk İnkılapları (Türk Devrimi, Atatürk Reformları, Türkiye Cumhuriyeti Devrimi vb. adlarla da anılır), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından öncülük edilen, TBMM'nin açılmasından sonra 1922'de saltanatın kaldırılması ile 1933'e kadar devam eden ve sonucunda teokratik ve çok uluslu Osmanlı Devleti'nin laik, demokratik ulus devlet Türkiye'ye dönüşmesiyle sonuçlanan devrimlerin tümüdür. Bu devrimler toplumsal, kültürel, legal ve ekonomik bir dizi düzenlemelerdir.

 

1924 Lozan Sulh Antlaşması Hatıra Pulları

Lozan Sulhu hatırası olarak 8 pulluk bir seri Istanbulda (Düyunu Umumiye) Matbaasında bastırılarak 1 Ocak  1924 tarihinde satışa çıkarılmıştır.Bu seri yalnız 15 gün Posta kişelerinde satıldıktan sonra 15 ocak 1924 akşamı tedavülden kaldırılmıştır.
Tabakalar 50'liktir.


 

1936 Boğazlar Mukavelesi

20-7-1936 da Montreux’de imzalanan Boğazlar Mukavelesi Hatırası olarak 6 puldan ibaret sürşarjlı bir seri 26 – 10 – 1936 tarihinde tedavüle çıkarılmıştır.Bu seri için de Londra’da basılan 1929 ve 1930 senesi pullarının stokundan kullanılmıştır.

1938 Harf İnkılabı’nın 10.Yıldönümü

Harf İnkılabının 10uncu Yıldönümü Hatırası olarak 2-11-1938 tarihinde 6 puldan ibaret bir hatıra serisi tedavüle çıkarılmıştır.Bu seri de 15 inci Yıldönümü pulları gibi (Courvoisier) matbaası tarafından basılmıştır.Hepsi aynı resimdedir.Bu pulların üzerinde Atatürk’ü Kayseri’de halka yeni harfler gösterirken görmekteyiz.Tabakalar 50'liktir

.

1939 Hatay’ın Ana Vatana Kavuşması

Hatayın Anavatana kavuşması hatırası olarak 6 puldan ibaret bir seri 23-7-1939 tarihinde tedavüle çıkarılmıştır.Bu pullar içinde 1930 pullarının stokundan istifade edilmiştir.Sürşarj Damga Matbaasında yapılmıştır.

1948 Cumhuriyetin 25.Yildönümü

Cumhuriyetin 25 inci Yıldönümü münasebetiyle 4 puldan ibaret bir anma serisi 29 -10 – 1948 tarihinde tedavüle çıkarılmıştır.Diğer pullarımız gibi çok güzel olarak ( Courvoisier) Matbaasında basılan bu pullarımızın tabakaları da ellişer adetliktir.

1955 Çanakkale Zaferinin 40.Yildönümü

PTT İdaresi,Çanakkale Zaferi’nin 40.Yıldönümü münasebetiyle 4 puldan ibaret bir seriyi Ankarada Güzel Sanatlar Matbaasında Ofset Usulü ile bastırılarak 18 – 3- 1955 terihinde tedavüle çıkarılmıştır.Bu pullar tabaka halindedir.İlk gün için yapılan özel damga ile Çanakkale Posta Merkezinde 8072  seri damgalanmıştır.

1962 Başkumandanlık Meydan Muharebesi 

Pullar İstanbul’da GÜZEL SANATLAR MATBAASI’nda ofset usulüyle 100lük tabakalar halinde iki renkli olarak basılmıştır.30 Ağustos 1962 tarihinde çıkacak olan bu pullar,28 Şubat 1963 günü akşamı satıştan,31 Aralık 1965 günü akşamı geçerlilikten kaldırılacaktır.

1969 Atatürk’ün Samsuna Çıkışı’nın 50.Yıldönümü

Pullar İstanbul’da Apa Ofset Basımevinde ofset usulü ile 100lük tabakalar halinde basılmıştır.19 Mayıs 1969 tarihinde satışa çıkarılacak olan bu seri 18 kasım 1969 günü akşamına kadar satışta kalacak ve postada geçerlik süresi devamlı olacaktır.Atatürk’ün portresi,fotoğrafçı Ethem Tem’den,Bandırma Vapurunun fotoğrafı ise Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesinden sağlanmıştır.

1971 Sakarya Zaferinin 50.Yılı Anma

Ankara’da Türk Tarih Kurumu Basımevinde ofset usulü ile 25lik tabaklar halinde bastırılan ve postada geçerliği devamlı olacak olan bu pullar,13 Eylül 1971 günü satışa çıkarılacak,daha önce tükenmediği taktirde 12 Mart 1972 günü akşamına kadar satışta kalacak.Pulun Kompozisyonu Selahattin Tuğa tarafından yapılmıştır.

1998 Ulusal Bayramlar Anma Serisi 

Avrupa Kamu Posta işletmeleri Birliğine üye ülkeler arasında 1998 yılı içerisinde “ Ulusal Bayramlar” işlenecek ortak konu olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle kuruluşumuzca iki puldan oluşan bir anma serisi çıkarılmıştır.

Pullarda yer alan resimler Grafiker Nazan Erkmen ve Aydın Erkmen tarafından yapılmıştır.Resimlerden birinde çocuk bayramını Türk ve Dünya çocuklarına armağan eden Atatürk dünya çocukları ile birliktedir.Diğer resimde ise Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ilk meclis binasının önünde resmedilmiştir.

1999 Kurtuluş Savaşında Ulusal Kongreler 

19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan Milli Mücadelenin  ilk adımı 12 Haziran 1919’da Mustafa Kemal’in Amasya'ya gelmesiyle devam etti. Amasyada kurtuluş mücadelesinin planları hazırlandı.Burada Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasına karar verildi.22 Haziran 1919’da yayınlanan “Amasya Tammimi”ile “Milletin İstiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı”Amasyada ilan edildi.

 

23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi Toplandı

19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan Milli Mücadelenin  ilk adımı 12 Haziran 1919’da Mustafa Kemal’in Amasya'ya gelmesiyle devam etti.Amasyada kurtuluş mücadelesinin planları hazırlandı.Burada Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasına karar verildi.22 Haziran 1919’da yayınlanan “Amasya Tammimi”ile “Milletin İstiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı”Amasyada ilan edildi.

-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür,bölünemez.
-Vatan toprakları her türlü yabancı işgale karşı korunacaktır.
-Manda ve himaye kabul edilmeyecektir.

4 Eylül 1919’da Sivas kongresi toplandı ; Sivas Kongresinde;

-Erzurum kongresinde alınan kararlar aynen kabul edildi.
-Bütün Milli Cemiyetler birleştirildi.
-Mustafa Kemal’in başkanlığında bir temsil heyeti seçildi.
Kongre sonrasında,Mustafa Kemal temsil heyeti üyeleri ile birlikte Türk kurtuluş Savaşını başlatmak üzere 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi.
 

2010 T.B.M.M 90.Yılı

Türkiye Büyük Millet Meclisi,Türkiye Cumhuriyeti’nin 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılmış olan yasama organıdır.İlk Meclis yurdun çeşitli yerlerinden gelen 115 milletvekili ile bu binada toplandı.Kurtuluş Savaşı Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde bu binadan yönetildi.Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş temelleride bu tarihi binada atıldı ve 29 ekim1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.

Bugünkü Meclis Binası,23 Nisan 1920’de açılan ve ulusal egemenliğe dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin üçüncü binasıdır.İlk Meclis binası bodrum kat üzerine yer alan tek katlı, 22x43 ölçülerine sahip,dokuz oda ve bir büyük salondan oluşan bir yapıdır.Planını Salim Bey’in çizdiği,mimarlığını Hasip Bey’in yaptığı bu bina bugün  TBMM bünyesinde  Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası)olarak hizmet vermektedir.Türkiye Büyük Millet Meclisinin ikinci binasının yapımına ise mimar Vedat Tek Bey’in projesi ile 1923’te başlandı.Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli olarak planlanan ancak çeşitli eklentilerle meclis binası olması kararlaştırılan yapı 18 Ekim 1924’te hizmete açıldı.Günümüzde Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet vermektedir.

I.ve II. TBMM Binalarının her ikisi de Birinci Milli Mimarlık Dönemi Üslubu özelliklerini taşımaktadırlar.Bugün kullanılmakta olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin üçüncü binası,1937 yılında yapılan ve 14 projenin katıldığı yarışma sonunda Atatürkün de beğeni ve taktirlerini kazanarak birinci seçilen Clemens Holzmeister’in projesi olan binadır.1939 yılında temelleri atılmış,6 Ocak 1961 tarihinde resmen faaliyete geçmiştir.Türkiye Büyük Millet Meclisi Binasının mimari özellikleri ve genel yapısı,Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü ve ölümsüzlüğünü simgeleyecek bir biçimde ağır basil,sağlam ve dayanıklı nitelikte tasarlanmıştır.
Kurtuluş felsefesi milli egemenlik kavramına dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir”özdeyişi doğrultusunda kuruluşunun 90.yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamaktadır.