1839 ve 1840 “Büyük Postane Reformu” kapsamında Rowland Hill Parlemento’yu postanelerin sürekli kayıplarını tersine döndürmek amacıyla posta gönderileri için mesafaye bakılmaksızın ücret alınmasına ikna etti.

Bu uygulamaya 5 Aralık 1839’da başladı. Bu uygulama ile insanlar paraya dokunmadan “yapışkan etiket” kullanmak suretiyle mektuplarını göndermeye başladılar. “Penny Black” dünyanın kullanılan ilk posta pulu haline geldi.

  • İngiltere Pulu