Avusturalya’nın ilk zamanlarında pullar, kolonileri tarafından ayrı ayrı tedavüle çıkarılırdı. Avusturalya’da tedavüle çıkarılan ilk pullar, 1850 yılında New South Wales ve Victoria’dan gelmiştir.

Avusturalya’nın ilk milli pulu 1913 yılında tedavüle çıkmıştır. Bu pulda Avusturalya haritasının üzerinde bir kanguru tasvirine yer verilmiştir. Kanguru ve Harita serileri, Avusturalya geneli kullanımı için çıkarılan ilk pul olma özellipine sahiptir.

  • Avusturalya Pulu