Osmanlı Devleti, 1863 yılında ilk posta pulunu bastı ve postada kullanmaya başladı.  Böylece, Asya'da yapışkan posta pulu basan ikinci bağımsız devlet Osmanlı Devleti oldu. Bu pul; Konstantinopolis matbaasında tasarlandı ve basıldı. Yazımı tamamıyla Türkçe olup Arapça el yazısı kullanılmıştır. Bu pullar 2 Kuruş ve 5 Kuruş olmak üzere 2 değerden oluşmaktadır.Aşağıda ilk Türk pulu ve sonrasında tedavüle çıkarılan Osmanlı Devleti Pullarının örneklerini görebilirsiniz.

 • 13 Nisan 1881 Ay’lı Ampir Posta Pulları
 • Sürşarjlı Milli Bayram Hatıra Pulları
 • 1905 Sürşarjlı Dahili Matbua Pulları
 • 1917 Sürşarjlı Posta Pulu
 • 1905 Sürşarjlı Harici Posta Pulları
 • 1898 Tesalya Ordusu Posta Pulları
 • 1921 Hariciyi Pulu üzerine
 • 1921 Hicaz Demir Yolları Üzerine
 • 1921 Hazineyi Maliye Pulları
 • 1921 Müze Pulları
 • 1921 Tiyatro Pulları Üzerine
 • 1 Eylül 1905 Posta Pulları